Inginer Calitate

 • Studii superioare - profil mecanic;
 • Experien?? relevanta ca Inginer de Calitate in domeniul industrial - 3 ani;
 • Cuno?tin?e avansate de operare PC: Excel ?i Word;
 • Experienta anterioara relevanta in intocmire documentatie PPAP (Production Part Approval Process), stabilire cauze si actiuni corective, control statistic, audit intern;
 • Bune capacitati de comunicare;
 • Spirit de observa?ie, capacitate de analiz? ?i sintez?, de a lua decizii, corectitudine;
 • Limba engleza - nivel avansat.
 • Contribuie la intocmirea documentatiei PPAP;
 • Stabileste cauze si actiuni corective;
 • Poate activa ca auditor intern;
 • Prelucreaza si analizeaza datele legate de controlul ststistic al proceselor;
 • Prelucreaza si analizeaza datele statistice legate de sistemele de masurare;

Only PDF-docs

Only PDF-docs

* Required field